معنی و ترجمه کلمه بد تفسیر کردن به انگلیسی بد تفسیر کردن یعنی چه

بد تفسیر کردن

misconstrue
misconsture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها