معنی و ترجمه کلمه بد تنظیم شده به انگلیسی بد تنظیم شده یعنی چه

بد تنظیم شده

incondite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها