معنی و ترجمه کلمه بد خوراندن به انگلیسی بد خوراندن یعنی چه

بد خوراندن

misfeed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها