معنی و ترجمه کلمه بد طالع به انگلیسی بد طالع یعنی چه

بد طالع

ill starred

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها