معنی و ترجمه کلمه بد نهاد به انگلیسی بد نهاد یعنی چه

بد نهاد

ill sorted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها