معنی و ترجمه کلمه برآمدگى دندان آسیاب به انگلیسی برآمدگى دندان آسیاب یعنی چه

برآمدگى دندان آسیاب

tubercle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها