معنی و ترجمه کلمه برآمدگى مانند به انگلیسی برآمدگى مانند یعنی چه

برآمدگى مانند

boll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها