معنی و ترجمه کلمه برات را نزول کردن به انگلیسی برات را نزول کردن یعنی چه

برات را نزول کردن

discount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها