معنی و ترجمه کلمه برات به انگلیسی برات یعنی چه

برات

bill
cheque
draft
order

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها