معنی و ترجمه کلمه براده فولاد براى صیقل دادن یا پاک کردن ظروف به انگلیسی براده فولاد براى صیقل دادن یا پاک کردن ظروف یعنی چه

براده فولاد براى صیقل دادن یا پاک کردن ظروف

steel wool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها