معنی و ترجمه کلمه برازنده به انگلیسی برازنده یعنی چه

برازنده

befitting
elegant
graceful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها