معنی و ترجمه کلمه براى آینده نگاه داشتن به انگلیسی براى آینده نگاه داشتن یعنی چه

براى آینده نگاه داشتن

hold over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها