معنی و ترجمه کلمه براى تشکیل جلسه و شورا یا کمیسیون دعوت کردن به انگلیسی براى تشکیل جلسه و شورا یا کمیسیون دعوت کردن یعنی چه

براى تشکیل جلسه و شورا یا کمیسیون دعوت کردن

convoke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها