معنی و ترجمه کلمه براى پوشیدن زنان از دیدار مردان بویژه در هند به انگلیسی براى پوشیدن زنان از دیدار مردان بویژه در هند یعنی چه

براى پوشیدن زنان از دیدار مردان بویژه در هند

purdah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها