معنی و ترجمه کلمه برجسته نبودن در جنس به انگلیسی برجسته نبودن در جنس یعنی چه

برجسته نبودن در جنس

run of the mill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها