معنی و ترجمه کلمه برجسته کارى درجواهر و سنگ هاى قیمتى به انگلیسی برجسته کارى درجواهر و سنگ هاى قیمتى یعنی چه

برجسته کارى درجواهر و سنگ هاى قیمتى

cameo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها