معنی و ترجمه کلمه برجسته کارى به انگلیسی برجسته کارى یعنی چه

برجسته کارى

boss
fretwork
relievo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها