معنی و ترجمه کلمه برحسب عادت به انگلیسی برحسب عادت یعنی چه

برحسب عادت

custom

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها