معنی و ترجمه کلمه برحسب نسبت معین به انگلیسی برحسب نسبت معین یعنی چه

برحسب نسبت معین

prorata

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها