معنی و ترجمه کلمه برخلاف به انگلیسی برخلاف یعنی چه

برخلاف

athwart
unlike
with

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها