معنی و ترجمه کلمه برخه کردن به انگلیسی برخه کردن یعنی چه

برخه کردن

fractionalize
fractionate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها