معنی و ترجمه کلمه برخورد کردن به پهلوى چیزى به انگلیسی برخورد کردن به پهلوى چیزى یعنی چه

برخورد کردن به پهلوى چیزى

sideswipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها