معنی و ترجمه کلمه برداشتن قسمتى از یک عضو به انگلیسی برداشتن قسمتى از یک عضو یعنی چه

برداشتن قسمتى از یک عضو

lobectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها