معنی و ترجمه کلمه برده به انگلیسی برده یعنی چه

برده

bondman
bondsman
serf
slave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها