معنی و ترجمه کلمه بررسى دقیق به انگلیسی بررسى دقیق یعنی چه

بررسى دقیق

scrutiny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها