معنی و ترجمه کلمه بررسى کردن به انگلیسی بررسى کردن یعنی چه

بررسى کردن

check
indagate
peruse
study
survey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها