معنی و ترجمه کلمه برسمیت نشناختن به انگلیسی برسمیت نشناختن یعنی چه

برسمیت نشناختن

ignore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها