معنی و ترجمه کلمه برس موى سر به انگلیسی برس موى سر یعنی چه

برس موى سر

hairbrush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها