معنی و ترجمه کلمه برشمردن به انگلیسی برشمردن یعنی چه

برشمردن

enumerate
recount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها