معنی و ترجمه کلمه برشناخت کردن به انگلیسی برشناخت کردن یعنی چه

برشناخت کردن

diagnose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها