معنی و ترجمه کلمه برفک زدن تلویزیون به انگلیسی برفک زدن تلویزیون یعنی چه

برفک زدن تلویزیون

flake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها