معنی و ترجمه کلمه برف یا غبار باد آورده به انگلیسی برف یا غبار باد آورده یعنی چه

برف یا غبار باد آورده

spindrift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها