معنی و ترجمه کلمه برق آسا به انگلیسی برق آسا یعنی چه

برق آسا

fulgurant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها