معنی و ترجمه کلمه برق رسانى به انگلیسی برق رسانى یعنی چه

برق رسانى

electrification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها