معنی و ترجمه کلمه برنامه جابجاپذیر به انگلیسی برنامه جابجاپذیر یعنی چه

برنامه جابجاپذیر

relocatable code
relocatable program

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها