معنی و ترجمه کلمه برنامه سودمند به انگلیسی برنامه سودمند یعنی چه

برنامه سودمند

utility program

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها