معنی و ترجمه کلمه برنامه منبع به انگلیسی برنامه منبع یعنی چه

برنامه منبع

source program

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها