معنی و ترجمه کلمه برنده یا درنده به انگلیسی برنده یا درنده یعنی چه

برنده یا درنده

lacerative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها