معنی و ترجمه کلمه برنده یا درنده به انگلیسی برنده یا درنده یعنی چه

برنده یا درنده

lacerative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها