معنی و ترجمه کلمه برودت شناسى به انگلیسی برودت شناسى یعنی چه

برودت شناسى

cryogenics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها