معنی و ترجمه کلمه بروز دادن به انگلیسی بروز دادن یعنی چه

بروز دادن

divulge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها