معنی و ترجمه کلمه برون مرزى به انگلیسی برون مرزى یعنی چه

برون مرزى

exterritorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها