معنی و ترجمه کلمه برون گرایى به انگلیسی برون گرایى یعنی چه

برون گرایى

extroversion
objectivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها