معنی و ترجمه کلمه برپا داشتن به انگلیسی برپا داشتن یعنی چه

برپا داشتن

observe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها