معنی و ترجمه کلمه برپا داشتن به انگلیسی برپا داشتن یعنی چه

برپا داشتن

observe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها