معنی و ترجمه کلمه برچسب نوار به انگلیسی برچسب نوار یعنی چه

برچسب نوار

tape label

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها