معنی و ترجمه کلمه برچسب نوار به انگلیسی برچسب نوار یعنی چه

برچسب نوار

tape label

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها