معنی و ترجمه کلمه برچسب پشت بند به انگلیسی برچسب پشت بند یعنی چه

برچسب پشت بند

trailer label


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها