معنی و ترجمه کلمه برکنار کردن به انگلیسی برکنار کردن یعنی چه

برکنار کردن

oust

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها