معنی و ترجمه کلمه برگشت خون به انگلیسی برگشت خون یعنی چه

برگشت خون

regurgitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها