معنی و ترجمه کلمه برگچه زوج به انگلیسی برگچه زوج یعنی چه

برگچه زوج

jugum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها