معنی و ترجمه کلمه برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود به انگلیسی برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود یعنی چه

برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود

bay leaf

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها