معنی و ترجمه کلمه برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود به انگلیسی برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود یعنی چه

برگ خشک برگبو که در آشپزى به کار مى رود

bay leaf


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها