معنی و ترجمه کلمه برگ درخت به انگلیسی برگ درخت یعنی چه

برگ درخت

foliage leaf
leave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها